ZAWÓR WYLOTOWY

Króciec wlewowy chłodnicy jest zwykle zakrywany pokrywą zaopatrzoną w dwa samoczynne zawory, wylotowy oraz wlotowy .Zawór wylotowy otwiera się, kiedy nadciśnienie w chłodnicy przekracza 0,3…0,4 kG/cm8, a zawór wlotowy — kiedy podciśnienie w niei przewyższa około 0,2 kG/cma. Zawór wylotowy chroni rdzeń chłodnicy przed rozsadze­niem w razie przegrzania silnika. Utrzymując niewielkie nadciśnienie w układzie chłodzenia zawór wylotowy pod­wyższa temperaturę wrzenia wody do około 107 °C, a zatem nie dopuszcza do intensywnego parowania wody w razie umiarkowanego przegrzania silnika. Zawór wlotowy zabez­piecza rdzeń chłodnicy przed zgnieceniem — wskutek wytwo­rzenia się podciśnienia w układzie chłodzenia, częściowo na­pełnionym wodą, w razie szybkiego jej ostygania.

Witaj na moim serwisie! Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące motoryzacji z która związana jest moja praca zawodowa. Motoryzacja to moja największa pasja, która chcę się dzielić na blogu. Zapraszam do czytania!