Z motoryzacją przez wieki

Człowiek od początku swojego istnienia próbował zmodernizować swoje życie. Rozwój wynalazków różnej miary pokazał jak pomysłowa może być istota ludzka. Człowiek pokazał wyższość nad otaczającym go światem. Udomowił zwierzęta, nauczył się wykorzystywać dobra natury dla własnych celów i wygody. Pierwsze formy motoryzacji polegały na wykorzystaniu  do transportu zwierząt. Potem przyszedł czas na konstrukcję coraz bardziej skomplikowanych urządzeń. Tak wiec, pojęciem  motoryzacja przyzwyczailiśmy się określać zespól czynności powiązanych z użytkowaniem  wszelkich pojazdów drogowych, szynowych o napędzie  uzyskanym za pomocą silników spalinowych. Ówczesne pojazdy wyposażane były w coraz to nowsze i sprawniejsze części, a ich naprawa powoli stwarzała zapotrzebowanie na powstanie wykwalifikowanej grupy zawodowej zajmującej się tylko asortymentem motoryzacyjnym. W ten sposób rozwinęła się produkcja części i system naprawy pojazdów. Nowością stało się wykorzystywanie  silników elektrycznych i hybrydowych. Obecnie w naszym obiegowym rozumieniu pojęcie motoryzacji obejmuje  motoryzację związaną z ruchem czterokołowym, a więc samochody osobowe i ciężarowe, autobusy, ciągniki.