WŚRÓD DODATKOWYCH URZĄDZEŃ

Wśród dodatkowych urządzeń stosowanych w regulatorach prądnic samochodowych najliczniejszą grupę stanowią ele­menty wydatnie podwyższające częstotliwości zwierania oraz rozwierania styków głównych członów regulacyjnych, jak: uzwojenie wspomagające, czyli uzwojenie wytwarzające pole magnetyczne wzmacniające działanie pola magnetycz­nego uzwojenia sterującego (np. uzwojenia napięciowego — w okresie zwarcia styków.     Do regulatora wskutek rozwarcia styków ustaje prze­pływ prądu przez u- zwojenie wspomaga­jące i zanika jego pole magnetyczne, co stanowi zasadni­czą różnicę w porów­naniu z uzwojeniem sterującym (np. na­pięciowym), przez które płynie prąd również i w okresach rozwarcia styków.

Witaj na moim serwisie! Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące motoryzacji z która związana jest moja praca zawodowa. Motoryzacja to moja największa pasja, która chcę się dzielić na blogu. Zapraszam do czytania!