UZWOJENIE PRZYSPIESZAJĄCE

Uzwojenie przyspieszające, czyli uzwojenie wytwarzające pole magnetyczne osłabiające działanie pola magnetycz­nego uzwojenia sterującego; np. uzwojenie przyspieszające regulatora prądu jest dołączone równolegle do uzwojenia wzbudzenia prądnicy z chwilą rozwarcia styków regulatora pole magnetyczne wy­twarzane przez u- zwojenie przyspie­szające wydatnie osłabia pole magne­tyczne uzwojenia prądowego, dodatkowy opor­nik regulacyjny; nie­kiedy zamiast opor­nika włączanego na okres rozwarcia sty­ków regulatora na­pięcia lub regulato­ra prądu szeregowo w uzwojenie wzbu­dzenia prądnicy  stosuje się układ dwóch oporników re­gulacyjnych włą­czanych równolegle lub sze­regowo.

Witaj na moim serwisie! Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące motoryzacji z która związana jest moja praca zawodowa. Motoryzacja to moja największa pasja, która chcę się dzielić na blogu. Zapraszam do czytania!