UZWOJENIE ELEKTROMAGNESU

Ponieważ przez uzwojenie elektro­magnesu regulatora prądu przepływa prąd o dużym natężeniu , jest ono wykonane w postaci cewki o ma­łej liczbie zwojów grubego drutu. Regulator prądu spełnia zwykle zadania pomocnicze i z reguły współpracuje z regu­latorem napięcia.Najczęściej regulator prądu służy jako typowy ogranicznik natężenia, czyli zabezpiecza jedynie prądnicę przed prze­ciążeniem. W zakresie eksploatacyjnych obciążeń prądnicy pracuje tylko regulator napięcia, utrzymujący Opomtk stałe w przybliżeniu napięcie pomiędzy jej za­ciskami, a regulator prądu w ogóle nie dzia­ła. Jeżeli natężenie prądu pobieranego z prądnicy zbytnio wzra­sta, włącza się regula­tor prądu i jednocześnie wyłącza regulator na­pięcia.

Witaj na moim serwisie! Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące motoryzacji z która związana jest moja praca zawodowa. Motoryzacja to moja największa pasja, która chcę się dzielić na blogu. Zapraszam do czytania!