UKŁAD KONSTRUKCYJNY

Ze względu na układ konstrukcyjny rozróżniać należy wykonanie z pierścieniem zamachowym oraz wykonanie z tarczą zamachową. Pierścień zamacho- wy jest wbudowany w koło zamachowe i w takim przypadku krzywkę napędową przerywacza wykonuje się wprost na wale  korbowym silnika. Natomiast tarćżS żdrttachowa, za­opatrzona w krzywkę napędu przerywacza, jest osadzona na stożkowym czopie stanowiącym zakończenie wału korbo­wego. Magnesy trwałe wirują wraz z wałem korbowym (dzięki związaniu z pierścieniem zamachowym lub kołem zamachowym), a cewka iskrownikowa, przerywacz i kon­densator są nieruchome.

Witaj na moim serwisie! Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące motoryzacji z która związana jest moja praca zawodowa. Motoryzacja to moja największa pasja, która chcę się dzielić na blogu. Zapraszam do czytania!