TRZY SYSTEMY REGULACJI

Obecnie stosuje się trzy różne systemy regulacji działania prądnic samochodowych, zdefiniowane jak niżej:   regulacja napięciowa, polegająca na ograniczaniu zmian napięcia pomiędzy zaciskami prądnicy, wywoływanych zmianami natężenia pobieranego od niej prądu w regulo­wanym zakresie działania prądnicy (poziome lub prawie poziome pole zakres- kowane na ; zmiany prędkoś­ci wirowania tworni­ka oraz zmiany na­tężenia prądu do­starczanego przez prądnicę nieznacz­nie tylko wpływają na chwilowe napięcie pomiędzy jej zacis­kami; regulacja na­pięciowa nie zabez­piecza prądnicy przed przeciążeniem.

Witaj na moim serwisie! Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące motoryzacji z która związana jest moja praca zawodowa. Motoryzacja to moja największa pasja, która chcę się dzielić na blogu. Zapraszam do czytania!