Tabliczki do znaków drogowych T-14

Każdy uczestnik ruchu drogowego może natknąć się na wiele różnych tabliczek do znaków drogowych. Warto zdawać sobie sprawę, że z wypadkami są związane tabliczki do znaków drogowych T-14.

Należy zauważyć, ze występuje kilka odmian tego rodzaju tabliczek. Tabliczki T-14 mają wskazywać na miejsca, w których stosunkowo często dochodzi do potrąceń pieszego. Z kolei celem tabliczek T-14a jest informowanie o tym, w których lokalizacjach dochodzi dość często do zderzeń z poprzedzającymi pojazdami. Spotyka się również tabliczki do znaków drogowych T-14b. Ich zadanie polega na wskazywaniu tych miejsc, w których zderzenia czołowe nie są zbyt rzadkim zjawiskiem. Każdy uczestnik ruchu drogowego w czasie jazdy może też zaobserwować tabliczki T-14c, a także T-14d. Te pierwsze położone są w tych lokalizacjach, w których nader często dochodzi do zderzenia różnego rodzaju pojazdów z tramwajami. Natomiast te drugie wskazują te przejazdy kolejowe, których stan w znacznym stopniu zwiększa ryzyko spowodowania wypadków.

Witaj na moim serwisie! Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące motoryzacji z która związana jest moja praca zawodowa. Motoryzacja to moja największa pasja, która chcę się dzielić na blogu. Zapraszam do czytania!