PRZESŁONA CHŁODNICY

W niskiej temperaturze otoczenia regulowanie stanu cieplnego silnika przez termostat zmniej- szaiacy dopływ wody z silnika do chłodnicy może spowodować lei zamrożenie. Jednocześnie zimne powietrze przez rdzeń chłodnicy może zbyt intensywnie chłodzić silnik z zewnątrz. Dlatego też często wyposaża się chodnicę samochodową w przesłonę, która pozwala ograniczać prze- pływ powietrza przez rdzeń chłodnicy. Ze względu na wy­konanie rozróżnia się zwykle przesłony żaluzjowe i przesłony roletowe.Przesłona chłodnicy jest często sterowana za termostatu i mechanizmu uruchamiającego (np. FIAT 600). W takim przypadku przepływ wody przez chłodnicę zwykle nie jest już regulowany oddzielnym termostatem. Żaluzjowa przesłona chłodnicy  składa się z ukła­du osadzonych obrotowo pionowych .

Witaj na moim serwisie! Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące motoryzacji z która związana jest moja praca zawodowa. Motoryzacja to moja największa pasja, która chcę się dzielić na blogu. Zapraszam do czytania!