PRZEŁADOWYWANIE AKUMULATORA

Sprzyja to przeładowywaniu akumulatora oraz zmniejsza jego trwałość. Ponadto w razie przypadkowego odłączenia akumulatora od instalacji regu­lacja prądowa nie zabezpiecza utrzymywania w wymaganym zakresie napięcia zasilania elektrycznych odbiorników samochodu.Regulator napięcia jest dołączony bocznikowo do uzwojenia twornika prądnicy . Przez uzwojenie elektro­magnesu regulatora napię­cia przepływa prąd o na­tężeniu proporcjonalnym do chwilowego napięcia po­między zaciskami prądni­cy. Zadanie regulatora na­pięcia polega na zmniej­szaniu natężenia prądu przepływającego przez u- zwojenie wzbudzenia prąd­nicy w miarę podwyższa­nia się napięcia pomiędzy   jej zaciskami, czyli w miarę zwiększania się prędkości wiro­wania twornika (i odwrotnie).

Witaj na moim serwisie! Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące motoryzacji z która związana jest moja praca zawodowa. Motoryzacja to moja największa pasja, która chcę się dzielić na blogu. Zapraszam do czytania!