POŁĄCZONE LISTEWKI

Listewki są połączone cięgłem, w sposób umożliwiający ich jednoczesne przekręcanie o określone kąty. W razie ustawienia niemal prostopadle do  Kierunku prze- pływu powietrza listewki zasłaniają rdzeń chłodnicy. Po ustawieniu listewek prawie równolegle do kierunku prze­pływu powietrza, rdzeń chłodnicy jest całkowicie odsło­nięty. Intensywność przepływu powietrza przez rdzeń chłodnicy reguluje się przez ustawianie listewek w położe­niach pośrednich. Przesłonę żaluzjową ustawia się z kabiny kierowcy za pomocą cięgła i uchwytu osadzonego w desce rozdzielczej.Roletowa przesłona chło­dnicy  jest to płat gumowanego płótna, nawinięty na wałek.Górny brzeg rolety u- sztywnia listwa meta­lowa, do której jest przymocowane cięgło elastyczne. Podczas na­wijania cięgła na bęben lub podciągania cięgła z kabiny kierowcy, ro­leta rozwija się z wał­ka i przesłania coraz większą część rdzenia chłodnicy.

Witaj na moim serwisie! Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące motoryzacji z która związana jest moja praca zawodowa. Motoryzacja to moja największa pasja, która chcę się dzielić na blogu. Zapraszam do czytania!