PODOBNY WYNIK

Podobny wynik uzyskuje się^kietf^pttyYBtałej prędkości obrotowej twornika zmienia  oporrtoSĆYóbWodu wzbudza­jącego, a więc i zmienia;się,-natęźe’nre^iJrądu wzbudzenia. Jeżeli bowiem wzrasta’natężenie’prądu wzbudzenia, czyli magnetycznego strumienia wzbudzenia, jednocześnie zwięk­sza się powierzchnia objęta krzywą charakterystyki ze­wnętrznej (i odwrotnie). Ujmując poglądowo — w praktyce regulacja działania prądnicy polega na zmienianiu magne­tycznego strumienia wzbudzenia w taki sposób, że strumień ten słabnie z podwyższaniem się prędkości wirowania twornika i odwrotnie, wskutek czego zawęża się pole ogra­niczone krzywymi nx.. .nt.

Witaj na moim serwisie! Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące motoryzacji z która związana jest moja praca zawodowa. Motoryzacja to moja największa pasja, która chcę się dzielić na blogu. Zapraszam do czytania!