PŁYNNE TARCIE

W warunkach tarcia płynnego, teoretycznie części w ogóle nie zużywają się wskutek ścierania mechanicznego, ponieważ nie stykają się one bezpośrednio ze sobą. jeżeli natomiast gdziekolwiek ciągłość warstewki smaru ulegnie przerwaniu, a więc jeżeli choćby chwilowo zaistnieją warunki tarcia półpłynnego Jub półsuchego, od razu zaczyna się mechaniczne ścieranie pracujących powierzchni. Mechanikę tarcia płynnego można wytłumaczyć w ten spo­sobie warstwa ołeju pomiędzy pracującymi powierzchniami składa się z kilku elementarnych warstewek, z których warstewki stykające się bezpośrednio z powierzchniami są nieruchome, a pośrednie ślizgają się po sobie.

Witaj na moim serwisie! Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące motoryzacji z która związana jest moja praca zawodowa. Motoryzacja to moja największa pasja, która chcę się dzielić na blogu. Zapraszam do czytania!