ODPOWIETRZNIK

Odpowietrznik zaopatruje się zwykle w zwęż­kę, przez którą podczas ruchu samochodu przepływa powietrze wysysające z wnętrza silnika zanieczyszczone powietrze, wytwarzając w skrzyni korbowej pod­ciśnienie dochodzące do 30 mm słupa wody. Powietrze do przewie­trzania skrzyni korbo­wej silnika gażnikowe- go pobiera się często z filtru powietrza i do­prowadza się je znów do filtru, przy czym przewody są dołączone w miejscach, gdzie pa­nują różne ciśnienia .W silniku wysokoprężnym wypo­sażonym w podciśnie­niowy regulator pręd­kości obrotowej powie­trze do przewietrzania pobiera się z rury ssącej, zza filtru powietrza, lecz sprzed dławicy na­stawnej, a odprowadza się je do rury ssącej za dławicą, gdzie panuje znacznie większe pod­ciśnienie .

Witaj na moim serwisie! Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące motoryzacji z która związana jest moja praca zawodowa. Motoryzacja to moja największa pasja, która chcę się dzielić na blogu. Zapraszam do czytania!