OBNIŻENIE NAPIĘCIA

Zapewnia to obniżenie się napięcia pomiędzy końcami uzwojenia na­pięciowego 1 ułatwia sprężynie zwory regulatora szybkie zwarcie styków regulatora (w wyniku gwałtownego osłabnię­cia pola magnetycznego uzwojenia napięciowego). Tranzystorowy regulator prądnicy. Ostatnio do regulowania działania prądnic samochodowych stosowane są coraz czę­ściej rozmaite regulatory specjalne, w których wykorzystuje się półprzewodniki (tranzystory — ). Tego rodzaju regulatory, skompletowane z półprzewodników, oporników 1 kondensatorów, nie zawierają w ogóle zestyków ani części ruchomych.

Witaj na moim serwisie! Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące motoryzacji z która związana jest moja praca zawodowa. Motoryzacja to moja największa pasja, która chcę się dzielić na blogu. Zapraszam do czytania!