KORZYSTNY WPŁYW DRGAŃ

Drgania i wstrząsy towarzyszące pracy silnika wpływają bardzo korzystnie na chłonność filtru, ponieważ pył osadzający się na powierzchni papieru opada w dół i gromadzi się dnie obudowy. Pył drobnoziarnisty utrzymuje się jednak w porowatościach papieru,  wskutek czego wkład traci coraz bardziej przepusz­czalność i po pewnym okresie eksploatacji trzeba wymienić go na nowy. Okres użytkowania wkła- Dopływ sprężonegopowietrza du papierowego mo­żna wielokrotnie przedłużyć przez przedmuchiwanie go sprężonym powie­trzem w kierunku przeciwnym do kie­runku przenikania powietrza zasysane­go do cylindrów sil­nika.

Witaj na moim serwisie! Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące motoryzacji z która związana jest moja praca zawodowa. Motoryzacja to moja największa pasja, która chcę się dzielić na blogu. Zapraszam do czytania!