KAŻDE PODWYŻSZENIE

Dzięki temu, że każde podwyższe­nie napięcia indukowanego w uzwojeniu twornika wzmacnia pole magnetyczne wzbudzenia, a to z kolei wywołuje dalsze podwyższenie napięcia w uzwojeniu twornika, w krótkim czasie po rozruchu prądnica osiąga pełne wzbudzenie, a na­pięcie pomiędzy jej zaciskami podwyższa się do znamio­nowej wysokości. Siłę elektromotoryczną indukowaną w przewodzie przecina­jącym linie indukcyjne pola magnetycznego wzbudzenia obliczyć można z zależności: E=B • / • v • IO-8 [V], gdzie: B — indukcja magnetyczna [Gs], l — długość przewodu [cm] oraz v — prędkość ruchu przewodu [cm/sek].

Witaj na moim serwisie! Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące motoryzacji z która związana jest moja praca zawodowa. Motoryzacja to moja największa pasja, która chcę się dzielić na blogu. Zapraszam do czytania!