Globalizacja na tle rynku motoryzacyjnego

Świat stał się jedną wielką globalną wioska. Rozwój motoryzacji i w ogromny stopniu przyczyni się do  powstania tego procesu. Poprzez działania zmierzające do przepływu ogromnych ilości kapitału, wymiany dóbr  i powstawania koncernów ekonomicznych na terenach mniej zamożnych sprawia, że zaczynamy mówić o wartości podmiotów gospodarczych w skali całego globu ziemskiego. Nie można zaprzeczyć, że sytuacja ta mogła nabrać właściwego sobie rozpędu tylko poprzez rozwój technicznych środków komunikacji.  Przestały obowiązywać wszelkie zapory, które stanęły by na przeszkodzie rozwoju ogólnoświatowej wymiany dóbr i przeszkadzały by w rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy wieloma krajami. Międzynarodowy rozwój motoryzacji przyczynił się do tego, że świat stał nam się bardziej bliższy i przyjazny.  Szczególnego znaczenia nabrały tak zwane Tiry. Stały się one królami szos i są wręcz niezastąpione w gospodarce każdego kraju.   Siła i potęga potentatów drogowych  stała się siła napędową handlu światowego. Rozwój motoryzacji przyczynił się do rozwoju nowej branży takiej jak produkcja części samochodowych.