CHŁODZENIE SILNIKÓW

Podczas spalania się materiału pędnego, w cylindrach sil­nika spalinowego wywiązują się znaczne ilości ciepła, z którego tylko mała stosunkowo część (20.. .38%) jest za­mieniana na pracę użyteczną. Resztę ciepja traci się bez­powrotnie, głównie wskutek odprowadzania przez układ chłodzenia silnika do powietrza atmosferycznego oraz uno­szenia przez spaliny. Układ chłodzenia pracującego silnika samochodowego od­prowadza przeciętnie 25…35% ciepła wywiązującego się wewnątrz jego cylindrów. Konieczność chłodzenia nagrze­wających się od gorących spalin części silnika wynika z dą­żenia do zapewnienia im możliwie korzystnych warunków pracy.

Witaj na moim serwisie! Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące motoryzacji z która związana jest moja praca zawodowa. Motoryzacja to moja największa pasja, która chcę się dzielić na blogu. Zapraszam do czytania!